Procedura de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central, din 02.11.2021 aprobata prin Ordinul nr. 1767/2021

În vigoare de la 09 noiembrie 2021

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1072 din 09 noiembrie 2021.

 

Procedura se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscal.

Obligaţii fiscale administrate de organul fiscal care pot fi esalonate sunt: 

   a) obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii; 

   b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal; 

   c) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii; 

   d) creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale

            Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal comunică debitorului decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, în vederea includerii acestora în decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale. 

  

Eşalonarea la plată se acordă:

- de către organul fiscal,

- pe o perioadă de cel mult 12 luni,

- prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcţie de numărul de luni de eşalonare la plată aprobat.

Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor. 

 

Procedura de acordare a esalonarii:

După primirea cererii de esalonare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente: 

            a) deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere/penalitate de nedeclarare,

b) certificatul de atestare fiscală,

c) referatul de verificare a condiţiilor de acordare/modificare/menţinere a eşalonării la plată,

d) decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau decizia de respingere,

e) decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare.

 

În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, în certificatul de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent în administrarea debitorului se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, obligaţiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare, precum şi totalul obligaţiilor. 

 

Procedura de soluţionare a cererii de acordare a eşalonării la plată:

- organul fiscal emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de eşalonare care cuprinde rate de eşalonare - obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare. Pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eşalonării la plată un grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 5% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată. 

Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale. 

Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, plătitor al ratelor de eşalonare este debitorul, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar înregistrat fiscal ca plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor. 

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →
In aceasta perioada trebuie sa fim solidari!
LegalConsult va ofera gratuit consultatii juridice, diverse puncte de vedere. Va invitam sa ne contactati pentru a comunica cu specialistii nostri, in timp real, la adresa de e-mail office@legalconsult.ro.

Totul este gratuit!
Din aceasta situatie putem iesi doar impreuna.

inchide