Refuzul instituțiilor bancare sau financiare nebancare de acordare a suspendării rambursării ratelor

În temeiul OUG nr.37/2020, debitorii [persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (care funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008), indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing (cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006)] pot beneficia de suspendarea la plata ratelor datorate creditorilor, daca sunt indeplinite anumite conditii.

 

Debitorii, altii decat persoanele fizice, vor declara pe propria răspundere ca le-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și ca se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:

a) pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;

b) pentru alți debitori cu excepția persoanelor fizice si cei mentionati la lit. a), daca detin certificatul de situații de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, in oricare dintre cele doua forme, sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

c) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Menționăm că, potrivit art. 16 alin.(3) lit.a) din HG nr.270/2020, persoanele fizice autorizate,  precum şi pentru debitorii care deţin profesii liberale şi profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei nu au obligația de a deține certificatul de urgență emis de MEEMA Tip 1 sau Tip 2, pentru a beneficia de suspendarea la plată a ratelor scadente aferente creditelor.

 

Astfel, refuzul instituției bancare sau al instituției financiare nebancare de acordare a suspendării rambursării ratelor se poate raporta pe platforma https://aici.gov.ro/home

- se va selecta procedura și instituția Ministerului Finațelor Publice

- după completarea datelor de contact ale debitorului și ale creditorului, se va preciza motivația refuzului instituției de credit de suspendare a rambursării ratelor

- se va completa la rubrica Observații motivele cererii debitorului sau alte precizări care stau la baza susținerii cererii sale.

 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: 0213149229
Fax: 0213149229
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →