Termen depunere declarație beneficiar real pentru Asociații

Declarația privind beneficiarul real al Asociațiilor și  Fundațiilor trebuie depusă în formă autentică și în original la Ministerul Justiției prin poștă sau personal la adresa: București, str. Apolodor nr.17, sector 5. 

Termenul de depunere a declarației a fost prelungit prin OUG nr.29/2020 cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, adică până la data de 14 August 2020.

Menționăm faptul că împreună cu declarația se vor depune și copii conformate cu originalul ale actelor de identitate ale persoanelor menționate în cuprinsul declarației ca având calitatea de benficiari reali ai asociației/fundației.

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner

Informatii contact

Legal Consult
Strada Doctor Carol Davila 93,
București 050453
Telefon: +40722511303
Fax: -
Email: office@legalconsult.ro

Aboneaza-te la Newsletter

Stabileste o intalnire →