Evaluarea clădirilor pentru determinarea valorii impozabile

În scopul impozitării clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridice și a clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice, se va depune la Directiile de Taxe si Impozite Locale (DITL) cate un raport de evaluare pentru determinarea valorii impozabile pentru fiecare DITL in raza carora sunt amplasate cladirile.

Astfel, pentru persoanele fizice, raportul de evaluare se depune pentru clădirile nerezidentiale – ce nu au ca obiect locuință (ex. spatii comerciale, spatii industriale, spatii birouri)  sau pentru cladirile rezidentiale cu destinatie nerezidentiala.

Impozitul pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% (art.458 din Codul fiscal). Reevaluarea se efectuează o dată la 5 ani.

Pentru persoanele juridice, raportul de evaluare se depune atât pentru clădirile rezidenţiale, cât și pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de către acestea.

Reevaluarea se efectuează o dată la 3 ani și se depune la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă, respectiv până la data de 31 martie.

Impozitul/taxa pe clădiri pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Impozitul/taxa pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii (art.460 din Codul fiscal). 

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

În cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal local o declarație fiscală la care anexează un raport de evaluare, valoarea impozabilă a clădirii va fi considerată cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar și în cazul în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în anul anterior anului de referință.

Rapoartele de evaluare se întocmesc de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării și reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referință.

Acte necesare la DITL : 

– Declaratie contribuabil – format tipizat NOU 2019-2020 – DITL separat PF  si PJ

– Raport evaluare pentru determinare valoare impozabila 

– Recipisa/recipise  de la expertul evaluator  cu numar unic de identificare