Evaluarea clădirilor pentru determinarea valorii impozabile

În scopul impozităriiclădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice sau juridiceși aclădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice, se va depune la Directiile de Taxe si Impozite Locale (DITL) cate unraport de evaluare pentru determinarea valorii impozabilepentru fiecare DITL in raza carora sunt amplasate cladirile. Astfel, pentru persoanele fizice, raportul de evaluare se depune pentru clădirile nerezidentiale– cenuau ca obiect locuință (ex. spatii comerciale, spatii industriale, spatii birouri) saupentru cladirile rezidentiale cu destinatie nerezidentiala. Impozitul pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea...

Citeste mai mult

Taxe si impozite platibile de persoana fizica autorizata

O persoana fizica autorizata datoreaza la bugetul de stat urmatoarele taxe: • impozit pe venit (10%) – stabilit in sistem real (10% din venitul net calculat ca diferenta intre veniturile brute si cheltuielile deductibile) sau norma de venit (10% din norma de venit publicata pentru activitatea pentru care exista autorizare); • CAS (25%) – daca persoana fizica autorizata obtine pe parcursul unui an un venit net mai mare decat 12 salarii minime brute pe economie (plafon 2018 – 22.800 lei; plafon...

Citeste mai mult

Taxe si impozite platibile de microintreprinderi:

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale; nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la...

Citeste mai mult