Regimul fiscal aplicabil facturării unor locuri de parcare / boxe

Norma de aplicare pentru art. 291 din Codul fiscal, regăsită la pct. 38 alin. (3) din HG nr. 1/2016 explicitează conceptul fiscal al noțiunii de locuință astfel: „(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal: a). prin locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care, la data livrării, satisface cerințele de locuit ale unei persoane ori familii;” Din analiza temeiului normativ, se...

Citeste mai mult

Regimul fiscal, din perspectiva TVA, aplicabil livrărilor de construcții noi

Regimul fiscal, din perspectiva TVA, aplicabil livrărilor de construcții noi – respectiv apartamente, efectuate de un dezvoltator imobiliar, în calitatea sa de persoană impozabilă stabilită în Romania și înregistrată normal în scopuri de TVA, conform art.316 cod fiscal Noțiunea fiscală de construcție nouă este definită conceptual în cuprinsulart.292 alin.(2) lit.f pct.3 cod fiscal– în acest sens, o construcție este calificată fiscal ca fiind nouăcel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a...

Citeste mai mult

Regimul fiscal al avansurilor încasate aferent operațiunilor de livrare de construcții noi

Ca și regulă generală regăsită la art.291 alin.(4) cod fiscal, cota de TVA aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator. În context, precizăm că faptul generator intervine la data livrării bunurilor – în cazul nostru, la data vânzării bunurilor în formă notarială autentificată, conform art. 281 alin.(1) cod fiscal. Prin excepția de la regula generală, reglementată la art.291 alin.(5) cod fiscal, dacă se încasează un avans înainte a interveni faptul generator, atunci se aplică cota...

Citeste mai mult

Procedura executării silite a obligațiilor bugetare. I.

Executarea silită este procedura prin intermediul căreia creditorul constrânge pe debitorul său, care nu-și execută de bunăvoie obligațiile decurgând dintr-un titlu de creanță, de a le aduce la îndeplinire în mod silit. Baza legală. În materia executării silite a obligațiilor bugetare nefiscale sunt aplicabile prevederile Codului de procedură fiscală, conform art. 226 alin.(3) din C.proc.fisc. Organul de executare silită. Executorii fiscali organizați în compartimente de specialitate sunt abilitați să efectueze executarea silită a creanțelor bugetare, potrivit procedurii fiscale. Art. 29 alin.(5)...

Citeste mai mult

REGIMUL FISCAL AL VENITURILOR OBŢINUTE DE O SUCURSALĂ ÎNFIINŢATĂ ÎN ROMÂNIA DE PERSOANE JURIDICE STRĂINE

REGIMUL FISCAL AL VENITURILOR OBŢINUTE DE O SUCURSALĂ ÎNFIINŢATĂ ÎN ROMÂNIA DE PERSOANE JURIDICE STRĂINE Sediul secundar înființat este plătitor de impozit pe profit în România. Sediul secundar are obligaţia calculării şi declarării impozitului pe profit conform Titlului II “Impozit pe profit” din Codul fiscal român. Impozitul pe profit se aplică asupra profitului impozabil atribuibil sediului secundar, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului secundar. Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%. Rezultatul fiscal se...

Citeste mai mult