Ce este executarea silita in contextual apararii drepturilor subiective civile?

Executarea silită este cea de‑a doua fază a procesului civil și procedura prin care se află creditorul, titular al dreptului recunoscut‑o hotărâre judecătorească ori printr‑un alt act executoriu, constrânge, cu organul de stat competent, pe debitorul său care își are grijă. nu‑și executa de bunăvoie obligațiile decurgând dintr‑un asemenea titlu, de a le aduce la îndeplinire, în mod silit.

Dreptul de a cere executarea silită mijlocul, garanția realizării dreptului material la acțiune, fără existența dreptului de a cere executarea silită, existența dreptului material la acțiune fiind pur formală și fără eficiență practică, corelația dintre cele două drepturi fiind o relație de tip mijloc‑ scop.

Executarea silită nu este o activitate exclusiv administrativă, deși această latură există și este de necontestat, ci apare ca o succesivă a procesului civil pentru obținerea realizării hotărârii definitive.

A considera executarea silită ca o instituție distinctă de acțiune civilă înseamnă a goli conținutul acțiunilor civile de mijlocul concret de realizare efectivă a drepturilor recunoscute. Rezultatul judiciar nu este doar cel stabilit prin hotărârea judecătorească prin care s‑a stabilit un drept nedefinitiv.