Evaluarea clădirilor pentru impozitare

 1. I.                   În ceea ce privește persoanele fizice:
 • pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea acestora, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii impozabile.

Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice poate fi:

 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă (31 martie). În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;
 • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

Codul fiscal stabilește reevaluarea pentru impozitare a cladirilor din 5 in 5 ani pentru persoanele fizice ce au in proprietate cladiri cu destinatie nerezidentiala.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform egulilor de mai sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

 

 1. II.                În ceea ce privește persoanele juridice:
 • pentru clădirile rezidenţiale impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;
 • pentru clădirile nerezidenţiale impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii;
 • pentru clădirile nerezidenţiale utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 

 • ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare; 
 • valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 
 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;
 • în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;
 • valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă.

 

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă (31 martie).

Așadar, perioada dupa care se depun raporturile de evaluare pentru cladirile apartinand persoanelor juridice s-a modificat de la 3 ani la 5 ani, prin Legea nr.296/2020.

 • Menționăm faptul că, această prevedere referitoare la extinderea termenului de realizare a evaluarilor de la 3 la 5 ani se va aplica de la 1 iulie 2021. Astfel, societățile care și-au realizat reevaluarea în anul 2018 trebuie sa o refacă până la data de 31.03.2021 pentru a evita plata unor cote majorate de impozitare. Începând cu anul 2022, reevaluarea cladirilor de către persoanele juridice se va putea realiza după 5 ani.

 

În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată a impozitului (31 martie) din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner