Cum se definesc posturile cheie intr-o societate? Implicatii fiscale si de raportare.

Codul Muncii imparte personalul in salariati cu functii de executie si salariati cu functii de conducere, fara sa faca nicio trimitere la personalul cheie.

 "Personal-cheie" înseamnă orice persoană fizică angajată de o persoană juridică a unei părţi, alta decât o organizaţie nonprofit şi care este responsabilă pentru înfiinţarea sau controlul, administrarea şi funcţionarea adecvată a unei entităţi stabilite. "Personalul-cheie" include "persoanele aflate în vizită de afaceri" în scopul înfiinţării unei prezenţe comerciale şi "persoanele transferate în cadrul aceleiaşi companii":

            Referinte cu privire la personalul - cheie regasim in legislatia implementata la nivel national, in principal in domenii in care functioneaza acorduri bilaterale intre Uniunea Europeana/diverse organisme europene si state membre/ terte sau in domeniul bancar. Definirea personalului-cheie se face prin trimitere la anumite conditii pe care trebuie sa le indeplineasca, in contextul creat de actul normativ care il mentioneaza, fara sa existe o definitie general acceptata a acestei notiuni.

            Astfel,

Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte din 27.06.2014  defineste capabilitatea personalului-cheie din întreprindere, care trebuie să posede aptitudini manageriale şi tehnice care să conducă la reuşita afacerii şi implicit la capacitatea de a plăti creditul şi dobânda. Personalul cheie este cel care este responsabil cu succesul afacerii. Echipa de conducere trebuie să prezinte un grad ridicat de încredere, capacitate de a conduce, pregătire tehnică şi capacităţi antreprenoriale.

            Hotărârea nr. 1365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 5,1 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509 - RO dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare face referire la personalul cheie din conducere care reprezintă acele persoane care au autoritatea şi responsabilitatea de a planifica, conduce şi controla activităţile entităţii, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau nu) al entităţii.

            Instructiunea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr.1 din 4 ianuarie 2017, defineste noțiunea de "personal-cheie" ca fiind orice expert/specialist a cărui activitate desfășurată în cadrul contractului este reflectată direct fie:(i)  într-o proporție majoritară a rezultatului respectivei activități și/sau a întregului contract, atunci când există o relație direct proporțională între volumul muncii prestate și nivelul calitativ al rezultatului în cauză, iar contribuția sa are, totodată, o pondere ridicată în rezultatul final al contractului;(ii)  într-o proporție minoră ca efort depus din punctul de vedere al volumului de muncă, dar cu un impact major asupra esenței rezultatului respectivei activități și/sau a întregului contract (de exemplu, în situația în care rezultatul muncii sale este stabilirea soluției tehnice ce face obiectul contractului, celelalte activități ale acestuia având doar rolul de a clarifica/detalia aspectele ce descriu respectiva soluție și/sau modul de implementare a sa).

Din economia actelor care mentioneaza aceasta notiune, am tras concluzia ca aceasta notiune este o creatie a jurisprudentei europene, transpusa apoi in textul normativ, conturandu-se si utilizandu-se in special pentru evitarea spalarii banilor prin crearea unor entitati paravan administrate si controlate direct sau indirect de persoane legate care indeplinesc posturi-cheie in cadrul entitatilor raportoare (o parte legată este o persoană sau o entitate care este legată entităţii care întocmeşte situaţii financiare).

Prin persoane legate se intelege o persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat(ă) unei entităţi raportoare dacă acea persoană: 

(i) deţine controlul sau controlul comun asupra entităţii raportoare; 

(ii) are o influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare; sau 

(iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea entităţii raportoare sau a societăţii-mamă a entităţii raportoare.