REGIMUL FISCAL AL VENITURILOR OBŢINUTE DE O SUCURSALĂ ÎNFIINŢATĂ ÎN ROMÂNIA DE PERSOANE JURIDICE STRĂINE

REGIMUL FISCAL AL VENITURILOR OBŢINUTE DE O SUCURSALĂ ÎNFIINŢATĂ ÎN ROMÂNIA DE PERSOANE JURIDICE STRĂINE

Sediul secundar înființat este plătitor de impozit pe profit în România.

Sediul secundar are obligaţia calculării şi declarării impozitului pe profit conform Titlului II “Impozit pe profit” din Codul fiscal român.

Impozitul pe profit se aplică asupra profitului impozabil atribuibil sediului secundar, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului secundar. Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.

Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, precum şi pierderile fiscale care se recuperează. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală.

Numai veniturile ce sunt atribuibile sediului secundar se iau în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal și numai cheltuielile efectuate în scopul obţinerii acestor venituri se iau în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal.

Sediul secundar înființat în România calculează, declară şi plăteşte obligaţiile ce revin pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate [art. 37 alin.(4) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal].

Declararea impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent sediului secundar se face prin formularele 100 şi 101.

La sfârşitul anului persoana juridică străină poate solicita un certificat de atestare a impozitului pe profit plătit în România, în vederea obţinerii în statul de rezidenţă a creditului fiscal.

Din punct de vedere contabil, sediile secundare din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991.

În ceea ce privește inființarea sediilor secundare, din momentul primirii documentelor necesare, durata procedurii este aproximativ de 7 zile. În cazul desemnării unui reprezentant fiscal, termenul este de 30 de zile. Având în vedere contextul actual, aceste termene pot suferi prelungiri.

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner