ACTELE INCHEIATE ASUPRA MOSTENIRII NEDEZBATUTE

Intrebare: Suntem 5 mostenitori (descendenti), iar succesiunea dupa tatal nostru nu a fost dezbatuta inca. Unul dintre noi a incheiat un contract de arenda cu privire la un bun ce face parte din masa succesorala. Este valabil acest contract?

 

Conform Codului Civil, art.1125, descendentii defunctului fac parte din categoria mostenitorilor sezinari, aceasta inseamna ca ei dobandesc, de la data deshiderii mostenirii (data decesului), exercitiului drepturilor succesorale, fara indeplinirea altor formalitati prealabile. Astfel, pe langa stapanirea de fapt asupra bunurilor din patrimoniul defunctului, mostenitorii din aceasta categorie au dreptul de a administra patrimoniul si de a exercita drepturile si actiunile defunctului, nefiind necesar nici sa le fie atestata, in mod prealabil, calitatea de mostenitor (pe cale notariala sau judecatoreasca). De mentionat este ca si descendentul dezmostenit de catre defunct pastreaza dreptul de sezina.

In temeiul acestor norme imperative, mostenitorul sezinar poate intra in stapanirea de fapt si poate administra toate bunurile succesorale. In cazul in care exista mai multi mostenitori sezinari, oricare dintre acestia poate administra patrimoniul succesoral.

De mentionat este faptul ca arenda reprezinta o forma particulara a locatiunii (inchierierii) - fiind considerata o forma de administrare a bunurilor. Astfel, actele de conservare si de administrare cu titlu oneros (nu si cele incheiate cu titlu gratuit) incheiate de un mostenitor legal si care profita si celorlalti mostenitori legali, sunt valabil intocmite.

Un aspect important, in acest caz, este reprezentat si de durata pentru care a fost incheiat contractul de arenda. Astfel cum am aratat, arenda este o forma a locatiunii, iar dispozitiile cu privire la coproprietate (art.641 Cod Civil) stabilesc ca un contract de locatiune incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani nu mai este considerat, fata de ceilalti coproprietari, act de administrare, ci se va considera act de dispozitie, pentru care este necesar acordul tuturor coproprietarilor.

In cazul in care, pana la dezbaterea succesiunii, contractul de arenda a fost incheiat de catre un descendent, fiind considerat act de administrare, acesta va fi valabil. Prin incheierea acestui contract de arenda, se va considera ca mostenitorul care a incheiat contractul a acceptat tacit mostenirea.

In cazul mostenitorilor nesezinari (mostenitori sezinari sunt doar soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați):

  1. Daca, dupa dezbaterea succesiunii, bunul cu privire la care s-a incheiat contractul de arenda revine mostenitorului care a incheiat acest contract, dreptul acestuia din urma va fi consolidat si contractul va fi considerat valabil.
  2. Daca, dupa dezbaterea succesiunii, bunul cu privire la care s-a incheiat contractul de arenda nu revine mostenitorului care a incheiat acest contract, consideram ca mostenitorul care justifica un interes va putea solicita anularea contractului si restituirea fructelor (a arendei) incasate de catre primul mostenitor in perioada in care succesiunea nu fusese inca dezbatuta. Astfel, conform art.956 Cod Civil, “sunt lovite de nulitate absolută actele juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moșteniri nedeschise încă”, iar conform art.954 Cod Civil, “moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia”. Prin urmare, se observa ca sactiunea nulitatii absolute este prevazuta numai in cazul in care se dispune de drepturi asupra unei mosteniri nedeschise (in cazul in care autorul mostenirii nu decedase la acel moment). Cu privire la actele juridice incheiate de mostenitori dupa decesul autorului acestora, insa anterior efectuarii dezbaterii succesiunii, consideram ca solutia este asemanatoare celei prevazute la art.960, care stabileste ca “actele de conservare, precum și actele de administrare, în măsura în care profită moștenitorilor, încheiate între nedemn și terți, sunt valabile. De asemenea, se mențin și actele de dispoziție cu titlu oneros încheiate între nedemn și terții dobânditori de bună-credință, regulile din materia cărții funciare fiind însă aplicabile”. Si in acest caz va fi necesara sa se faca distinctia cu privire la contractul de arenda, anume daca se considera act de administrare sau act de dispozitie, conform celor aratate mai sus. Astfel, in cazul in care actul juridic profita celorlalti mostenitori, acestia nu vor putea solicita anularea actului.