Licentele de utilizare a frecventelor radio

Majorarea preturilor serviciilor de comunicatii electronice - consecintele Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, in vigoare de la 29.12.2018.

 

Acest act normativ stabileste reguli noi cu privire la investitiile publice, anumite masuri fiscal-bugetare, completand sau modificand, in acelasi timp, numeroase alte acte normative.

Aceste modificari se rasfrang si asupra Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, ceea ce a condus la majorarea preturilor serviciilor de comunicatii electronice, din cauza costurilor ridicate cu care se confrunta, in noul context legal, furnizorii acestor servicii.

Astfel, au fost stabilite valori minime pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio –2% sau 4% (in functie de banda de frecventa radio utilizata) din cifra de afaceri din anul anterior inmultita cu numarul de ani pentru care se acorda licenta si, in cazul prelungirii licentelor – 4% cifra de afaceri din anul anterior inmultita cu numarul de ani pentru care se prelungeste licenta.

Textul anterior nu stabilea o valoare minima in functie de cifra de afaceri, avand urmatorul cuprins: art.28 OUG 111/2011 „Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă; cuantumul şi condiţiile privind efectuarea plăţii vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea ANCOM.”

 

De asemenea, a fost majorat nivelul amenzilor contraventionale de la 2% la 5% din cifra de afaceri (dacă cifra de afaceri depaseste 3 milioane lei), si de la 5% la 10% din cifra de afaceri in cazul incalcarii repetate a anumitor obligatii indicate in cuprinsul Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, astfel cum este prevazut in art.47 al legii mentionate (anterior, nivelul amenzilor era intre 20.000 lei si 50.000 lei).

Furnizorii de retele de comunicatii electronice care efectueaza lucrari fara autorizare se sanctioneaza cu amenda de pana la 10% din cifra de afaceri, proportional cu numarul de utilizatori deserviti fara autorizatie, respectiv un procent la 100 de utilizatori. A fost introdusă o penalitate de 0,1% pe zi, pentru utilizarea frecventelor radio fara licenta sau dupa expirarea perioadei de valabilitate a licentei.

 

Printre modificarile cele mai importante se numara cea privind tariful de monitorizare. Astfel, conform art.122 din Ordonanta de Urgenta 111/2011: „orice persoană care are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii poştale are obligaţia de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, în condiţiile prevăzute în prezentul capitol, din momentul dobândirii calităţii de furnizor şi până la încetarea acestei calităţi”. Conform art. 124 al aceluiasi act normativ, „tariful de monitorizare se calculează ca un procent din cifra de afaceri realizată în anul anterior celui pentru care se datorează, în cazul persoanelor care au avut calitatea de furnizor pe parcursul întregului an calendaristic anterior”. In urma modificarilor aduse de OUG 114/2018, procentul mentionat s-a stabilit in cuantum de 3% din cifra de afaceri, acesta fiind de maxim 0,4% din cifra de afaceri in reglementarea anterioara.

 

 

 

Bilba Daria

Legal Managing Partner