Aspecte privind reglementarea cesiunii de creanta

Cesiunea de creanta reprezinta un contract prin care un creditor (creditor cedent) transmite unui tert (cesionar) creanta pe care o detine impotriva debitorului sau (debitor cedat).

Reglementarea acestui mecanism de transmitere a obligatiilor se gaseste in Codul Civil, art. 1566 si urmatoarele. Codul stabileste, de asemenea, faptul ca in cazul in care cesiunea este cu titlu gratuit, aceasta va trebui sa respecte regulile contractului de donatie, precum si forma autentica obligatorie pentru valabilitatea contractului. In cazul in care cesiunea se face cu titlu oneros, completarile contractului de cesiune se vor face cu prevederile contractului de vanzare.

Aspecte importante:

Ce se transfera?

Creditorul transfera toate drepturile pe care le are in legatura cu creanta cedata, precum si drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate. Cu privire la drepturile de garantie exista o exceptie, anume „cedentul nu poate sa predea cesionarului, fara acordul constituitorului, posesia bunului luat in gaj. In cazul in care constituitorul se opune, bunul gajat ramane in custodia cedentului”.

In plus, este de mentionat faptul ca aceasta modalitate de transmitere a obligatiilor nu se aplica:

 • in ce priveste transferului creantelor in cadrul unei transmisiuni universale sau cu titlu universal (exemplu: vanzarea unei mosteniri);
 • in cazul transferului titlurilor de valoare si altor instrumente financiare, cu anumite exceptii;
 • in cazul in care creantele sunt declarate netransmisibile de lege;

Cazuri specifice:

 • in cazul in care creanta are ca obiect o alta prestatie decat plata unei sume de bani, aceasta poate fi cedata numai daca cesiunea nu face ca obligatia sa fie, in mod substantial, mai oneroasa;
 • in cazul in care cesiunea este interzisa sau limitata prin conventia cedentului (creditorului) cu debitorul nu produce efecte in privinta debitorului decat daca: (1) debitorul a consimtit la cesiune; (2) interdictia nu este expres mentionata in inscrisul constatator al creantei, iar cesionarul nu a cunoscut si nu trebuia sa cunoasca existenta interdictiei la momentul cesiunii; (3) cesiunea priveste o creanta ce are ca obiect o suma de bani. Conditiile trebuie indeplinite alternativ, nu cumulativ, iar nerespectarea interdictiei de a ceda creanta nu limiteaza raspunderea cedentului fata de debitor.

In cazul in care creanta are ca obiect o suma de bani, aceasta poate fi cedata si partial. In schimb. in cazul in care creanta are ca obiect o alta prestatie, aceasta nu va putea fi cedata in parte decat daca obligatia este divizibila, iar cesiunea nu face ca aceasta sa devina, in mod substantial, mai oneroasa pentru debitor. Este, de asemenea, posibila si cedarea unei creante viitoare, atata vreme cat cesiunea de creante cuprinde elementele care permita identificarea creantei cedate, aceasta considerandu-se transferata din momentul incheierii contractului de cesiune.

Cum se transfera?

Conform prevederilor legale, creanta este cedata prin simpla conventie a cedentului si a cesionarului, fara notificarea debitorului. Astfel, de la data incheierii cesiunii de creanta de catre creditorul cedent si cesionar, aceasta transmisiune isi produce efectele, fara necesitatea indeplinirii altor formalitati – nu este nevoie nici macar de acordul debitorului cedat. Aceasta intrucat debitorul cedat este un tert in raport cu cesiunea de creanta, actul prin care se transmite aceasta fiind incheiat de catre creditorul cedent si cesionar. Cu titlu de exceptie, consimtamantul debitorului este cerut atunci cand respectiva creanta este legata in mod esential de persoana creditorului.

Exista insa, fata de debitorul cedat, obligatia indeplinirii formalitatilor cerute in vederea opozabilitatii. Astfel, Codul stabileste faptul ca, fata de debitorul cedat, cesiunea nu isi produce efectele decat de la momentul notificarii facuta prin executorul judecatoresc sau de la data acceptarii facute de debitor prin act autentic sau sub semnatura privata.

Avand in vedere acestea, poate exista situatia in care cesiunea de creanta ii dauneaza debitorului, motiv pentru care legiuitorul a stabilit faptul ca debitorul cedat isi pastreaza dreptul de a opune cesionarului toate exceptiile pe care le putea opune si cedentului.

Sintetizand:

Cesiunea de creanta isi produce efectele intre cedent si cesionar de la data incheierii acesteia;

De la incheierea cesiunii de creanta, cesionarul poate pretinde tot ceea ce primeste cedentul de la debitor, chiar daca cesiunea nu a fost facuta opozabila debitorului. De asemenea, in aceleasi conditii, cesionarul poate face orice acte de conservare cu privire la dreptul cedat;

 • Fata de debitorul cedat, cesiunea isi produce efectele numai de la data notificarii facuta prin executorul judecatoresc sau de la data acceptarii facute de debitor prin act autentic sau sub semnatura privata;
 • In lipsa de stipulatie contrara, dobanzile si orice alte venituri aferente creantei, devenite scadente, dar neincasate inca de cedent, se cuvin cesionarului, incepand cu data cesiunii;
 • In cazul in care sunt necesare cheltuieli suplimentare datorita cesiunii, debitorul are dreptul sa fie despagubit de cedent si de cesionar pentru acestea;

Debitorul cedat:

 • Reiterand, debitorul cedat este tinut sa plateasca cesionarului doar de la momentul notificarii facuta prin executorul judecatoresc sau de la data acceptarii facute de debitor prin act autentic sau sub semnatura privata. Prin urmare:
 • Anterior acceptarii sau primirii comunicarii, debitorul nu se poate libera decat platind cedentului (creditorului initial);
 • Comunicarea cesiunii nu produce efecte daca dovada scrisa a cesiunii nu este comunicata debitorului;
 • Atunci cand comunicarea cesiunii este facuta de cesionar, debitorul ii poate cere acestuia sa ii prezinte dovada scrisa a cesiunii, pana la primirea careia debitorul poate sa suspende plata;
 • Comunicarea cesiunii nu produce efecte daca dovada scrisa a cesiunii nu este comunicata debitorului;
 • Debitorul poate sa opuna cesionarului toate mijloacele de aparare pe care le-ar fi putut invoca impotriva cedentului. Astfel, debitorul poate sa opuna plata facuta cedentului inainte ca cesiunea sa ii fi devenit opozabila, precum si orice alta cauza de stingere a obligatiilor survenita inainte de acel moment. Debitorul poate, de asemenea, sa opuna cesionarului plata pe care el insusi ori fideiusorul sau a facut-o cu buna-credinta unui creditor aparent, chiar daca au fost indeplinite formalitatile cerute pentru a face opozabila cesiunea debitorului si tertilor. In cazul in care cesiunea i-a devenit opozabila prin acceptare, debitorul cedat nu mai poate opune cesionarului compensatia pe care o putea invoca in raporturile cu cedentul.
 • In cazul unor cesiuni succesive, debitorul se libereaza platind in temeiul cesiunii care i-a fost comunicata mai intai sau pe care a acceptat-o mai intai printr-un inscris cu data certa;
 • In raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiasi creante este preferat cel care si-a inscris mai intai cesiunea la arhiva, indiferent de data cesiunii sau a comunicarii acesteia catre debitor.

Cu privire la opozabilitatea cesiunii fata de alte persoane:

 • Cesiunea unei universalitati de creante, actuale sau viitoare, nu este opozabila tertilor decat prin inscrierea cesiunii in arhiva;
 • Cesiunea nu este opozabila fideiusorului decat daca formalitatile prevazute pentru opozabilitatea cesiunii fata de debitor au fost indeplinite si in privinta fideiusorului insusi;

Cu privire la obligatia de garantie a cedentului:

 • daca cesiunea este cu titlu oneros – cedentul are obligatia de ganartie fata de cesiunar, conform legii (garanteaza existenta creantei in raport cu data cesiunii, dar nu garanteaza solvabilitatea debitorului cedat, decat daca se obliga expres la aceasta);
 • daca cesiunea este cu titlu gratuit – cedentul nu garanteaza nici macar existenta creantei la data cesiunii, in lipsa de stipulatie contrara.
 • indiferent daca cesiunea este cu titlu oneros sau cu titlu gratuit - cedentul raspunde daca, prin fapta sa proprie, singura ori concurenta cu fapta unei alte persoane, cesionarul nu dobandeste creanta in patrimoniul sau ori nu poate sa o faca opozabila tertilor

 
 

Bilba Daria

Legal Managing Partner