Asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Potrivit art. 3 din Legea nr.260/2008, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată şi nici bunurile din interiorul locuinţei.

Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD.

Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul legii este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a: 

   a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A; 

   b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B.

 

Tipurile de locuințe sunt:

- tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic; 

  - tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

 

Primele obligatorii sunt echivalentul în lei, la cursul BNR valabil la data efectuării plăţii, a: 

   a) 20 euro, pentru locuințele de tip A; 

   b) 10 euro, pentru locuințele de tip B.

 

Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Dezastrele naturale au în vedere cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale.

 

Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.