Ordinul de protectie

In cazul violenţei domestice manifestata printr-una sau mai multe forme de violenta (verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală), persoana agresata are la dispozitie doua masuri de protectie a integritatii fizice, psihice si a libertatii: ordinul de protecţie provizoriu emis de politie si ordinul de protectie emis de judecatorul competent, conform dispozitiilor legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

 

Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică in baza evaluării situaţiei de fapt si a completarii formularului de evaluare a riscului.

Daca din analiza probelor si a completarii formularului nu reiese ca sunt intrunite conditiile emiterii ordinului de protecţie provizoriu, poliţiştii au obligaţia de a informa persoanele care susţin că sunt victime ale violenţei domestice cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie.

Ordinul de protecţie provizoriu cuprinde obligatoriu menţiuni cu privire la: date care să asigure identificarea agresorului si a victimei, motivele de fapt care au determinat dispunerea acestuia şi indicarea probelor pe baza cărora a fost evaluată situaţia de fapt, data şi ora la care începe si inceteaza aplicarea măsurilor de protecţie.

 

Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile de la data emiterii sale, una ori mai multe măsuri de protecţie, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau interdicţii: 

  • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; 
  • reintegrarea victimei şi a copiilor în locuinţa comună; 
  • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia;
  • obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; 

Ordinul de protecţie provizoriu se comunică agresorului şi victimei.

Confirmarea ordinului se face de parchetul de pe lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis si isi are domiciliul victima, în termen de 24 de ore de la data emiterii. 

           

Procurorul poate dispune menţinerea sau incetarea măsurilor de protecţie dispuse de poliţie. In cazul confirmarii ordinului, procurorul inainteaza judecătoriei competente cererea pentru emiterea ordinului de protecţie.

 

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului. 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner