Biroul de Credite

 1. Ce este Biroul de Credit si de ce prelucreaza date cu caracter personal?

Biroul de Credit este o societate de drept privat, pe acţiuni care are ca acţionari 20 de bănci si care administreaza o baza de date organizata in sistem centralizat, care contine date referitoare la activitatea de creditare desfasurata de institutiile financiar-bancare, autorizate potrivit legii.

 

 1. Care sunt persoanele vizate de prelucrarea datelor la Biroul de Credit?

Persoanele vizate ale caror date sunt prelucrate in Sistemul Biroului de Credit sunt solicitanti de credit, imprumutati, co-debitori sau garanti. 

 

 1. Ce fel de informatii sunt prelucrate de catre Biroul de Credit?

La Biroul de Credit sunt prelucrate informaţii referitoare la persoanele fizice care solicita sau obtin un credit.

Categoriile de date prelucrate de catre Biroul de Credit sunt urmatoarele:

1. Date de identificare ale persoanei vizate;

2. Date referitoare la angajator;

3. Date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate;

4. Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, (cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei);

5. Date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;

6. Date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;

7. Numarul interogarilor efectuate de Participanti pentru persoana vizata.

 

 1. Cine poate interoga baza de date a Biroului de Credit şi în ce condiţii?

Participanţii (societati bancare, IFN etc.) pot interoga baza de date a Biroului de Credit atunci când li se solicită acordarea unui credit sau atunci când monitorizează comportamentul propriilor debitori.

 

 1. Cine este responsabil pentru informatiile din Raportul de Credit?

Participanţii au obligatia de a transmite date corecte si exacte catre Biroul de Credit in conformitate cu declaratiile primite de la persoanele fizice si cu inregistrarile proprii rezultate din derularea contractelor de credit. 

 1. 6.      Durata inregistrarii

Fiecare inregistrare se pastreaza in baza de date a Biroului de Credit pentru 4 ani, inclusiv cea referitoare la restanta achitata.

8. Cum pot afla care sunt datele inregistrate despre mine in Biroul de Credit?

Persoana vizata isi poate exercita dreptul de acces astfel:

 • in mod direct, prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit, sau
 • la Participant- personal sau pe cale electronica, sau
 • la Biroul de Credit - printr-o scrisoare transmisa prin posta (pentru aceasta varianta, un formular de cerere puteti descarca aici ).

Raspunsul la solicitarile de eliberare a Situatiei Inscrierii va fi transmis de catre Biroul de Credit astfel:

 • in mod direct sau prin e-mail, conform optiunii persoanei vizate, in cazul accesarii site-ului Biroului de Credit;
 • prin e-mail sau prin posta, conform optiunii persoanei vizate, cand solicitarea a fost transmisa la Biroul de Credit prin Participant;
 • numai prin scrisoare recomandata, in cazul solicitarilor transmise la Biroul de Credit prin posta.

Termenul de raspuns la solicitarea de acces la date este de o luna de la data inregistrarii cererii.

 

11. Cand se pot sterge datele inregistrate la Biroul de Credit?

Datele inregistrate la Biroul de Credit se pot sterge atunci cand:

 • Expira perioada de stocare a datelor. Stergerea se face in mod automat de catre Sistemul Biroului de Credit;
 • Datele au fost prelucrate cu nerespectarea prevederilor legale. In acest caz, stergerea datelor se va face, la cererea intemeiata a persoanei vizate, de catre Participantul care le-a inregistrat;
 • Biroul de Credit si/sau Participantii sunt obligati prin lege sa stearga datele inregistrate.

13. Unde se pot depune solicitarile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate?

 

a) Persoana vizata isi poate exercita dreptul de acces:

 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit, sau
 • personal, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate, sau
 • printr-o scrisoare transmisa prin posta la Biroul de Credit. Solicitarea trebuie sa contina in mod obligatoriu, urmatoarele: datele de identificare (CNP, nume, prenume, adresa postala de corespondenta) si semnatura.

Aceste solicitari vor fi inregistrate in aplicatia de gestiune a solicitarilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

b) Persoana vizata isi poate exercita dreptul de rectificare, de stergere, de opozitie sau de restrictionare a prelucrarii:

 • prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit, sau
 • personal, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.

c) In baza dreptului de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau care o afecteaza in mod semnificativ, persoana vizata are dreptul sa solicite si sa obtina interventia umana, sa-si exprime punctul de vedere si sa conteste decizia de creditare direct la Participantul care a luat o astfel de decizie in vederea incheierii sau executarii contractului de credit.

 

Sursa: www.birouldecredite.ro