Obligația societăților de a înregistra în Registrul Comerțului datele de identificare ale beneficiarului real

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, societățile au obligația de înregistrare în registrul comerţului la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare datele privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.

 

Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei:

-      regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;

-      persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

 

Prin urmare, declarația se depune la Registrul Comerțului în 2 cazuri:

  1.  la înmatriculare. Printre celelalte înscrisuri solicitate de lege, la înmatriculare, se va depune și declarația privind beneficiarul real, dată de către reprezentantul legal, ce poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier.
  2. ori de câte ori intervine o modificare. În termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Conform OUG nr.29/2020 și OUG nr.70/2020, termenele legale în care declarația privind beneficiarii reali trebuia depusă la Registrul Comerțului au fost amânate de două ori până acum.

 

În prezent, termenul de depunere este 1 noiembrie 2020.

 

Declarația urma să fie depusă și anual, în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, dar această obligație a fost eliminată prin Legea nr.108/2020.

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner