Asocierea fermierilor în agricultură - înțelegerile verbale între familii nu mai sunt valabile

OUG nr.3/2015 aduce modificari cu privire la formele de asociere avand ca scop exploatarea terenurilor agricole, cresterea animalelor, aprovizionarea, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea şi vânzarea produselor, prestarea unor servicii, precum şi alte activităţi. Urmare a Ordonantei de urgenta, este obligatoriu sa se incheie un contract de societate, in forma scrisa, intelegerile verbale intre familii nemaifiind valabile.

Contractul de societate se incheie, in forma scrisa, intre orice persoana fizica si/sau juridica, iar fiecare asociat trebuie sa contribuie la constituirea societatii cu propriul aport – bani, bunuri, prestatii sau cunostinte specifice. Acestia vor suporta pierderile proportional cu participarea  la beneficii. Societatea poate fi constituita cu sau fara personalitate juridica, in cazul in care este constituita fara personalitate juridica, aporturile aduse vor deveni coproprietatea asociatiilor.

Atunci cand se infiinteaza o societate cu personalitate juridica, contractul incheiat trebuie sa prevada obligatoriu asociatii – date de identificare, aporturile acestora – felul lor si valoarea, forma juridica aleasa, obiectul, denumirea si sediul societatii. O societate dobandeste personalitate juridica de la data înmatriculării în registrul comerţului. Societatile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată. Cand societatea infiintata are personalitate juridica, aporturile asociatiilor intra in patrimoniul acesteia.

La incheierea contractului de societate pentru o societate simpla, fara personalitate juridica, este necesara forma scrisa, iar contractul trebuie sa contina  asociatii (partile contractante), obiectul de activitate al entitatii, sediul asociatiei, aportul adus de asociati (contributia in bunuri si drepturi), cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuţiei fiecăruia, desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, condiţiile de încetare a asocierii. Participarea la profitul societatii implica si contributia la pierderile societatii, partea fiecarui asociat la profituri/pierderi fiind proportionala cu aportul sau.

Contribuţiile asociaţilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociaţie. Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele mentionate mai sus.

Asociatii au dreptul sa participe la luarea hotararilor colective, acestea fiind luate cu majoritatea voturilor, daca nu se stabileste altfel. Prin contract sau printr-un act separat se va numi un administrator, care poate fi asociat sau nu. Daca nu se numeste un administrator, asociatii vor lua deciziile pentrru societate, operatiunea facuta de un asociat fiind opozabila si celorlalti.

In raporturile cu creditorii societatii, asociatii pot raspunde si cu bunurile proprii, proportional cu aportul adus la patrimoniul social, doar daca nu a putut fi indestulat creditorul din bunurile societatii.

Durata societatii este nedeterminata, de cele mai multe ori, insa prin contract se poate prevede o durata mai scurta.

Prin urmare, proprietarii terenurilor agricole au urmatoarele variante, in cazul in care doresc sa se asocieze:

  • fie o asociere simpla intre doua sau mai multe familii, in baza unui contract de societate, asa cum este prezentat supra,
  • fie vor constitui o societate comerciala (ex. SA, SRL, SCS),
  • fie in societati agricole: societate de tip privat, cu capital variabil şi un număr nelimitat şi variabil de asociaţi, având ca obiect exploatarea agricolă a pământului, uneltelor, animalelor şi altor mijloace aduse în societate, precum şi realizarea de investiţii de interes agricol. Exploatarea agricolă poate consta din: organizarea şi efectuarea de lucrări agricole şi îmbunătăţiri funciare, utilizarea de maşini şi instalaţii, aprovizionarea, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole şi neagricole şi alte asemenea activităţi.

 

 

 

Bilba Daria

Legal Managing Partner