Activitatea de voluntariat

Potrivit art. 3 din Legea nr.78/2014, activitatea de voluntariat se desfășoară în baza încheierii unui contract de voluntariat între un voluntar şi organizaţia-gazdă, în temeiul căruia, prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului.

 

Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.

 

Activitățile de interes public se referă la: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.

 

Din interpretarea prevederilor de mai sus, rezultă că aceste contracte sunt incheiate exclusiv de ONG-uri, nu si de societăți, avand in vedere ca, definitia organizatiei-gazda care incheie contractele de voluntariat cuprinde doar persoane juridice de drept public si privat, fara scop lucrativ. Astfel, nu se va putea incheia in calitate de organizatie gazda un contract de voluntariat cu persoana care nu are calitatea de persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ.

 

De asemenea, potrivit art.10 alin.(1) din lege, este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.

 

În plus, activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea organizaţiei-gazdă, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari [art.9 alin.(1)]. Această cerere se realizează printr-un anunţ public.

 

Întrucât potrivit art.11 alin.(2) din Legea nr.78/2014, organizaţia-gazdă este obligată să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern, trebuie înființat un registru de evdență a voluntarilor.

 

Totodata, unul dintre principiile pe care se fundamenteaza institutia voluntariatului este prevazut de art. 4 lit. b) din lege, respectiv implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii. Cu alte cuvinte, intelegem ca interesul general, colectiv, al comunitatii, constituie unul dintre principiile voluntariatului, principiu care guverneaza deci aceasta materie.


 

Casian Cristina

Legal Managing Partner