Reducerea temporară a activității salariaților pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

Potrivit prevederilor art.52 alin.(3) din Codul muncii,  din motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate dispune reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana. Astfel, angajatorul va reduce programul de muncă cu o zi pe sătpămână din durata normala de muncă a salariatilor.

Aceasta decizie își va produce efecte pana la  remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului de muncă. Decizia de reducere temporară a activității se poate lua numai dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Dupa consultarea sindicatului reprezentativ sau reprezentantilor salariatilor, in cazul in care nu au fost identificate alte solutii pentru rezolvarea situatiei, reducerea programului de lucru poate fi aprobata.

Precizam ca, in aceasta situatie nu se vor încheia acte aditionale la contractele individuale de munca ale salariatilor, deoarece actul aditional modifica definitiv elementele contractului individual de munca, pe cand reducerea unei zile de lucru si a salariului este o masura temporara (ce dureaza pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului) prin care se modifica programul de muncă in sensul prevazut de lege si salariul in mod corespunzator zilei nelucrate.

Această masura se poate lua numai in baza deciziei angajatorului. Reducerea temporară a activității poate afecta toți salariații sau numai o parte dintre aceștia.

În aceste condiții, în ziua libera neplatita, salariatii nu vor presta activitate, iar angajatorul nu va plăti drepturile salariale.

Zilele reduse din programul normal de muncă al salariatului vor aparea evidentiate atat in pontaj, cat si in registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) ca zile suspendate, respectiv zile libere neplatite.

Intrucat in temeiul art. 52 alin. (3), în zilele libere salariatii nu presteaza activitate, iar angajatorul nu plateste drepturi salariale, acestea nu vor fi luate in calcul la stabilirea vechimei in munca. Astfel, odata cu reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana se va reduce corespunzator salariul, ce presupune reducerea cu suma la care ar fi avut dreptul salariatul pentru ziua de lucru daca nu ar fi fost redusa. Prin urmare, salariatul va fi platit doar pentru zilele lucrate efectiv (4 zile pe saptamana).

    

Având în vedere prvederile art. 52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, potrivit cărora, contractul individual de muncă se suspendă din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, saptamanal se vor intocmi decizii individuale de suspendare a CIM pentru o zi, pentru fiecare salariat afectat. Astfel încât, zilele libere vor fi acordate săptămânal, și nu toate odată, adică pe lună.

Casian Cristina

Legal Managing Partner