Măsuri SSM - prevenire infectare cu COVID-19

În contextul reluării muncii la sediul societății și/sau la punctele de lucru de către salariații care și-au exercitat munca la domiciliu, vă transmitem următoarele informații:

 

I. Obligațiile angajatorului

 

În condiţiile aplicării prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, angajatorii au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă urmând a lua  măsurile necesare pentru:

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea şi instruirea lucrătorilor;

d) acordarea echipamentului de protecţie, după caz (măşti, mănuşi de protecţie etc.)


 
De asemenea, se va prelucra cu tot personalul "Regulile de urmat" emise de către S.M.U.R.D. şi de Ministerul Sănătăţii:

- Spălaţi-vă pe mâini cu apă şi săpun

- Evitaţi contactul cu persoanele care suferă de infecţii respiratorii acute;

- Nu vă atingeţi ochii, nasul, gura dacă nu aveţi mâinile igienizate;

- Acoperiţi-vă nasul şi gura când strănutaţi sau tuşiţi;

- Nu luaţi medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripţia medicului;

- Curăţaţi suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau alcool;

- Folosiţi masca de protecţie numai dacă suspectaţi că sunteţi răcit sau sunteţi în apropierea oamenilor bolnavi.

- Prelucrarea si informarea lucrătorilor cu privire la modul de interacţiune, în afara orelor de program, cu alte persoane care ar putea fi susceptibile de simptome virale.

 

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.9 din data de  10.03.2020 şi Hotărârii nr.10 din data de 14.03.2020  a Ministerului Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea protejării personalului şi reducerii riscului de contaminare în timpul deplasării la şi de la locul de muncă, se vor lua următoarele măsuri:

 

- Identificarea personalului care utilizează transportul public în comun;

- Dacă se utilizează transportul public în comun angajatorul va lua măsuri de împărțire a  întregului personal sau doar al celui care utilizează transportul public în comun în 2-3 grupe şi decalarea  programului de începere şi terminare, în intervale orare decalate cu o oră/o oră şi jumătate faţă de programul normal de lucru.

 

Stabilirea și elaborarea unui plan de măsuri pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID – 19 cu consultarea medicilor de medicina muncii

 1. Informarea și instruirea salariaților cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus:
 2. Limitarea contactului dintre persoane, luarea măsurilor pentru păstrarea distanţei de siguranţă,  evitarea activităților colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.); evitarea participarii la evenimente interne si internationale care pot expune la risc de infectie.
 3. Asigurarea controlului medical periodic al lucrătorilor, conform dispoziţiilor direcţiilor de sănătate publică judeţene.
 4. În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice.
 5. Informarea lucratorilor cu privire la procedura de acordare a concediului medical in caz de carantina si izolare la domicilui.
  • Afișarea la locul de muncă și aducerea la cunoștinta personalului angajat a măsurilor de prevenire a infectiilor cu COVID – 19 luate la nivelul societății și a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu COVID – 19.
  • Afișarea la locul de muncă a numărului de TELVERDE pentru solicitarea de informații legate de COVID – 19 (0800 800 358).
  • Instruirea salariaților cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii
 1. Asigurarea de echipamente individuale de protecţie (spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție etc.) şi verificarea utilizării corecte a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordarea echipamentelor individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19.
  • Acordarea, în mod gratuit, a materialelor igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul Coronavirus.
  • Amenajarea la intrarea în unitate a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini pentru toate persoanele care intră în sediul respectiv.
  • Asigurarea la nivelul fiecărui birou a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfecția mâinilor și a suprafețelor pentru personalul angajat.


II. Obligațiile salariaților

Legea nr. 319/2006 prevede o serie de obligaţii ale lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe care trebuie să le respecte inclusiv în situaţiile în care efectuează deplasări pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, din care:

 • Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie;
 • Să coopereze cu angajatorul/lucrătorii desemnaţi, pentru a le permite acestora să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate;
 • Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
 • Să comunice imediat angajatorului/ lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. 

 

 

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner