Desfiintarea locului de munca - conditii

Pentru ca desfiintarea unui post sa nu poata fi atacata cu succes in instanta de un angajat, aceasta trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa si decizia de desfiintare trebuie sa fie intocmita cu respectarea conditiilor legale.

I. Desfiinţarea locului de muncă este efectivă când acesta este suprimat din organigrama angajatorului si din statul de funcţii. Pentru dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii, se vor compara in instanta organigrama si statul de functii de dinaintea si ulterior concedierii, aceste documente trebuind sa reflecte in mod clar modificarea structurii posturilor prin eliminarea locului de munca desfiintat. Astfel, locul de munca desfiintat nu se mai regășește in organigrama societatii dupa finalizarea procedurii de reogranizare interna.

Organizarea activităţii unei societăţi comerciale este atributul exclusiv al organelor sale de conducere. Acestea pot decide, în funcţie de diverşi factori, economici, sociali, tehnologici, modificarea structurii interne a societăţii, a profilului, a obiectului de activitate. În mod firesc, angajatorul are dreptul să elimine din statul de funcţii locuri de muncă devenite neutile şi, ca urmare, să concedieze salariaţii care ocupă acele posturi.

Nici macar instanţa de judecată nu este abilitată să analizeze oportunitatea menţinerii sau nu a postului reclamantului în noua structură organizatorică, să analizeze temeinicia măsurii reorganizării societăţii şi a desfiinţării anumitor posturi, întrucât nu poate cenzura modalitatea prin care s-a procedat la redistribuirea atribuţiilor aferente posturilor desfiinţate, printre care şi al contestatorului, aceasta fiind prerogativa exclusivă a angajatorului.

II. Desfiintarea locului de munca trebuie sa aibe o cauza reala si serioasa.

Desfiintarea are o cauză reală când prezintă un caracter obiectiv şi este serioasă când are la bază studii temeinice vizând îmbunătăţirea activităţii, este impusă de necesităţi de ordin economic fara a disimula realitatea.

Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 420/2013 a retinut „Sintagma <cauza reala si serioasa> evoca fapte, ipoteze determinabile care sa excluda abordarile subiective. Cauza este reala cand prezinta un caracter obiectiv, fiind impusa de nevoia surmontarii unor dificultati tehnice, economice, de imperativul economic al cresterii productivitatii muncii, al adaptarii la evolutiile noilor tehnologii.”

De asemenea, caracterul real si serios al desfiintarii postului se analizeaza si din perspectiva materialului probator administrat.

Astfel, dupa desfiintarea postului nu trebuie sa se infiinteze un nou post cu o denumire similara sau chiar diferita, pentru care sunt prevăzute atributii si responsabilitati similare cu cele prevazute pentru postul desfiintat.

Desfiinţarea postului este serioasă cand are la bază studii temeinice (Referatele sefului departamentului financiar, ale sefului departamentului din care face parte postul desfiintat etc.) ce vizează îmbunătăţirea activităţii, reducerea costurilor şi nu disimulează realitatea.

III. Referitor la procedura desfiintarii postului, aceasta trebuie sa se circumscrie regulilor stabilte in art.61 din CCM:

- unitatea sa puna la dispozitia reprezentantului angajatilor justificarea tehnico-economica referitoare la imposibilitatea de redistribuire a personalului, modificarea programului de lucru, organizarea cursurilor de calificare, recalificare sau reorientare profesionala;

- angajatul care ocupa postul desfiintat sa fie instiintat asupra inexistentei locurilor de munca vacante la nivelul societatii, prin preaviz;

- angajatului sa i se fi comunicat termenul de preaviz.