Revenirea la muncă a părinților după concediul pentru creșterea copilului

Potrivit prevederilor art. 60 alin.(1) lit.e) din Codul muncii și ale art. 25 alin.(2) din OUG nr.111/2010, este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creștere copil în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie. Interdicţia se extinde, o singură dată, cu 6 luni, după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate.

De menționat faptul că această garantare a locului de munca nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii.

La data când mama revine din concediu, angajatorul trebuie să îi pună la dispoziție același loc de muncă, aceeași poziție în cadrul firmei și același salariu. Contractul de munca se reia în condiții similare, în mod normal, dar se poate face și încadrarea pe un alt post sau modificarea salariului - numai cu acordul mamei.

În cazul în care salariata are intenţia de reluare a raportului de muncă pentru a beneficia de stimulentul de inserție, repsectiv cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, aceasta are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă.

De asemenea, în temeiul legislației interne nu se poate dispune ca măsură de sancțiune disciplinară concedierea unei salariate în termen de şase luni de la data revenirii din concediul de creștere a copilului.

Ca regulă generală, nu se poate să se desființeze postul salariatei aflate în concediu de creștere a copilului. Pe durata concediul pentru creșterea copilului, contractul de muncă se suspendă conform prevederilor art. 51 din Codul muncii. În cazul suspendării contractului de munca, se suspendă toate termenele legate de încheierea, modificarea, executarea sau încetarea sa. Când angajata revine la locul de muncă, încetează suspendarea contractului de muncă, iar salariata își va relua activitatea în aceeași funcție.

Cu privire la eventualitatea desfiintarii postului ocupat dupa reintoarcerea salariatului la locul de munca au fost retinute, totusi, solutii usor diferite. Astfel, in aceasta situatie a fost retinuta, si posibilitatea ca, in situatia desfiintarii postului, angajatorul sa fie obligat sa ofere salariatului un alt post in cadrul firmei: „daca postul pe care era angajata persoana inainte sa plece in concediu pentru cresterea copilului s-a desfiintat, angajatorul e obligat sa ofere un alt post in cadrul firmei, dar, daca nu exista aceasta posibilitate sau persoana in cauza nu accepta ofertele sale, ii poate da un preaviz de concediere de 20 de zile lucratoare (timp in care se poate cauta un alt loc d emuncă).” În acest caz, angajatorul trebuie să dovedească temeinicia si legalitatea desfiintarii postului ocupat de salariat, in caz contrar, fiind in situatia unei concedieri ilegale.

Cu toate acestea, dacă desființarea postului face obiectul unei concedieri colective, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, salariata poate fi concediată pentru motive care nu are legătură cu persoana sa.

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner