Situatiile in care fostul angajat poate pretinde daune morale de la fostul angajator

Angajatorul poate fi obligat la plata daunelor morale catre salariatul concediat?

Decizia nr.40/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 269 alin. (1) din Codul Muncii în legătură cu daunele morale pretinse de salariați în cadrul litigiilor de muncă referitoare la atragerea răspunderii materiale a angajaților prevede, in mod clar, modul in care trebuie angajata raspunderea patrimoniala a angajatorului pentru daune morale: “În cadrul litigiilor de muncă privind atragerea răspunderii patrimoniale a angajatorilor, potrivit art. 253 alin 1 din Codul Muncii (fost art. 269 alin. 1), daunele morale pot fi acordate salariaților numai în cazul în care legea, contractul colectiv de muncă sau contractul individual de muncă cuprinde clauze exprese în acest sens.

In aceste conditii, este imperios necesar ca in cuprinsul contractului Colectiv de Munca la nivelul unitatii sau al contractului individual de muncă sa se prevada expres posibiliatea angajatului de a beneficia de daune morale platite de angajator, pentru a putea fi atrasa raspunderea angajatorului.

Pentru stabilirea cuantumului unor presupuse prejudicii morale, instanta de judecata trebuie sa analizeze existenta unor consecinţe negative suferite de cel în cauză pe un plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi sociala.