Indemnizația de handicap pentru persoanele care obțin venituri din dividente

Persoanele cu handicap care obțin venituri nu pierd prestaţiile sociale stabilite de lege. Potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi poromovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prestațiile sociale sunt: indemnizaţia lunară și bugetul personal complementar, care se acordă indiferent de venituri, conform art.57 alin. (4) din Legea 448/2006.

De altfel, trebuie să se facă deosebirea între pensie şi indemnizaţie. Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap este acordată în baza Legii nr.448/2006. Conform acestei legi, toate persoanele cu handicap au dreptul să dobândească venituri.

Pe de altă parte, pensia de invaliditate se acordă în condițiile Legii nr.263/2010, pentru persoanele care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă. În cazul în care pensionarul, încadrat în gradul I sau II de handicap, realizează venituri, pensia de invaliditate se supendă.

Prin urmare, doar persoana cu handicap care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I sau II nu are drept de muncă, deoarece are capacitatea de muncă pierdută.

Persoanele cu handicap care nu pot beneficia de prestațiile sociale prevăzute de Legea nr.448/2006 sunt prevăzute la art. 58 alin (6), și anume:

  • adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice;
  • persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei;
  • adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

În plus, aceste persoane beneficiază şi de facilităţi fiscale pentru toate categoriile de venituri obținute. Astfel, potrivit art.60 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt scutite de la plata impozitului pe venit. În această categrorie intră și dividentele, respectiv câştigurile obţinute de persoanele fizice din deţinerea de titluri de participare, definite de legislaţia în materie. Mai mult, veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente [art.67 alin.(1) Cod fiscal].

În concluzie, pesoanele cu handicap  care obțin venituri din dividente, pot beneficia de indemnizație lunară, acordată în temeiul Legii nr.448/2006, aceasta nefiind afectată.

 

Casian Cristina

Legal Managing Partner