Ajutor de stat

Comisia Europeană a constatat că diferite măsuri de sprijin public acordate de România în favoarea Companiei Naționale a Uraniului SA („CNU”) nu sunt în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor aflate în dificultate. În consecință, România nu poate pune în aplicare măsurile de sprijin prevăzute în planul de restructurare. De asemenea, aceasta trebuie să recupereze un ajutor pentru salvare incompatibil în valoare de 13 milioane EUR, pe care CNU l-a primit în 2016, plus dobânda.

La data de 12 iunie 2017, România a notificat Comisiei un plan de restructurare a CNU, care se confrunta cu dificultăți financiare. Planul inițial de restructurare includea un sprijin public pentru această întreprindere în valoare de 93 de milioane EUR (441 de milioane RON), sub formă de granturi, subvenții, anulare a datoriilor și conversie a creanțelor în acțiuni. Planul de restructurare a urmat unui împrumut reprezentând ajutor pentru salvare de urgență în valoare de aproximativ 13 milioane EUR (62 de milioane RON) acordat pentru a menține întreprinderea pe linia de plutire, pe care Comisia îl aprobase temporar la 30 septembrie 2016 și care nu a fost rambursat în termen de 6 luni, după cum prevăd normele UE privind ajutoarele de stat.

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit unui stat să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și impun, în special, ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid, care să asigure restabilirea viabilității sale pe termen lung, ca întreprinderea să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca denaturările concurenței să fie limitate.

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_314